leftcenterrightdel
Tặng hoa các đội tham dự hội thi. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu theo dõi hội thi. 

Hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện Kỹ thuật Quân sự về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, quân đội, Học viện về công tác dân vận. Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp tiến hành công tác dân vận cho cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện.

Tại hội thi, mỗi đội tham gia 3 phần thi: Thi chào hỏi (các đội giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống, thành tích nổi bật của đơn vị và các thành viên trong đội; kết quả thực hiện công tác dân vận của đơn vị; mục đích, ý nghĩa, phương châm tham gia hội thi); thi nhận thức và xử lý tình huống (tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, quân đội, Học viện về công tác dân vận); thi tiểu phẩm giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay, hiệu quả công tác dân vận ở đơn vị hoặc trong quân đội.

leftcenterrightdel
Một phần thi trong hội thi. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thi. 

Các đội thi và đơn vị kết nghĩa đã thể hiện phần thi của mình bằng hình thức sân khấu hóa, được các đội thi đầu tư công phu, sáng tạo; sử dụng tuyên truyền miệng là chủ yếu; kết hợp sử dụng linh hoạt các loại hình nghệ thuật như: Hát, múa, nhạc, họa cảnh và trình chiếu video, hình ảnh đã thu hút và nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình.

Tin, ảnh: NINH HOAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.