Báo cáo của nhà trường nêu rõ: Những năm qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 chú trọng chuẩn hóa chương trình, nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, thi, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật bổ sung điều chỉnh chương trình nội dung giáo dục - đào tạo các đối tượng theo hướng dẫn của trên, sát với mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường…

Từ năm 2012 đến 2021, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đào tạo 10 khóa cao học nghệ thuật quân sự; phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức tuyển sinh 4 khóa đào tạo thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước...

leftcenterrightdel

Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác giáo dục-đào tạo.

Với đối tượng đào tạo cấp phân đội, từ năm 2007 đến 2021, nhà trường đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ cấp chiến thuật trình độ đại học, cao đẳng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, biết vận dụng vào thực tiễn công tác.

Qua khảo sát thực tế tại đơn vị cơ sở, hầu hết cán bộ sau khi ra trường đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo cương vị, chức trách đảm nhiệm.

Ngoài ra, nhà trường còn đào tạo các đối tượng: Cán bộ quân sự địa phương; giáo viên quân sự, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh, chuyển loại cán bộ chính trị, sĩ quan dự bị, học viên quốc tế, bồi dưỡng kiến thức quân sự...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo nhà trường trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Về thực hiện 8 nhóm giải pháp để xây dựng nhà trường mẫu mực, tiêu biểu, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng tốt.

Nổi bật là công tác nghiên cứu khoa học, trong 15 năm qua, nhà trường đã chủ động phối hợp, hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội triển khai thực hiện 65 đề tài cấp bộ; 43 đề tài cấp ngành, tỉnh, thành phố; 540 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; 373 giáo trình, tài liệu đưa vào ứng dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân và củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa phương đạt hiệu quả thiết thực...

Hiện nay, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường có 100% trình độ đại học, sau đại học; trong đó, 65,43% trình độ sau đại học; 1 nhà giáo ưu tú, 18 phó giáo sư, 90 tiến sĩ; 17 giảng viên cao cấp, 73 giảng viên chính, 26 nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng, 198 giảng viên giỏi cấp trường...

Nhân dịp này, nhà trường khen thưởng 19 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu.

Tin, ảnh: HUY ĐANG