Năm 2023, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Theo đó, cấp ủy các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, đào tạo và không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục, đào tạo sát thực từng đối tượng; đồng thời bảo đảm tốt cơ sở vật chất, thao trường, tài liệu, duy trì nghiêm nền nếp chế độ chính quy.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh.

Qua đó, Nhà trường tổ chức tốt việc đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3; tổ chức hội thi cán bộ, giáo viên giảng dạy giỏi; bồi dưỡng sĩ quan dự bị cấp đại đội; đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; huấn luyện nghiệp vụ vệ binh năm 2023; tiếp nhận, quản lý, rèn luyện sinh viên học môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho 17 trường đại học, cao đẳng với hơn 15.400 sinh viên an toàn, chấp hành tốt kỷ luật...

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp nhằm tập trung nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy giỏi, phương pháp quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng học viên của Nhà trường, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Theo đó, Nhà trường tiếp tục làm tốt giáo dục, quán triệt các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh các phong trào thi đua; phối hợp tốt với các nhà trường, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của trường; xác định, xây dựng các đề tài nghiên cứu sát thực tiễn, chuyên sâu phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thành phố, Nhà trường; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh chất lượng xây dựng doanh trại xanh, sạch đẹp, xây dựng đơn vị chính quy; đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, học viên.

Tin, ảnh: MINH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.