Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, cùng các đồng chí trong Đảng ủy Học viện Quân y.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó chính ủy Học viện Quân y phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, thời gian qua, Đảng ủy Học viện Quân y và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc; tổ chức tốt học tập, nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của đảng về công tác tư tưởng lý luận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; coi trọng công tác phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận gắn với đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác nghiên cứu lý luận. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp các khoa tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình học tập, nghiên cứu cho các đối tượng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nổi bật là trong 10 năm qua, đã có gần 30 đề tài cấp cơ sở, 3 đề tài cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; qua đó làm cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng đề ra được nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong học viện.

leftcenterrightdel

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) tại Học viện Quân y.

Về phương hướng thời gian tới, Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chính trị và các giảng viên khoa học xã hội và nhân văn. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác đào tạo. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển lý luận đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.