Tham dự lễ khai giảng còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, kiêm Chánh Văn phòng Quốc hội; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Tham dự còn có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: KIM NGỌC 

Đọc diễn văn khai giảng năm học, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành một trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Năm học 2021-2022, học viện đã chủ động, triển khai toàn diện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác; điều chỉnh kế hoạch, phương pháp huấn luyện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công tác huấn luyện - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng cao. Trong năm học 2021-2022, học viện đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện - đào tạo cho 25 lớp tập trung với 786 học viên. Nghiên cứu được nhiều đề tài khoa học có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo. Đồng thời, cung cấp luận cứ khoa học tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quy hoạch, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác đối ngoại tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, mở rộng đối ngoại quốc phòng. Trong năm học 2021-2022, học viện đã cử các đoàn công tác đi nghiên cứu học tập, hội thảo ở nước ngoài; đồng thời cũng tổ chức đón gần 100 lượt quan chức quốc phòng các nước đến thăm và làm việc tại học viện; góp phần tuyên truyền đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước với bạn bè quốc tế.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng. Ảnh: KIM NGỌC 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng lời chúc sức khỏe, có nhiều đổi mới, sáng tạo và tiếp tục đạt được những thành tựu mới. 

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những năm qua, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của QĐND Việt Nam; trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Điểm nổi bật là đã chủ động, quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch là chủ yếu lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: KIM NGỌC 

Biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Học viện Quốc phòng cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nư­­­­ớc và lực lượng vũ trang...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi  lễ. Ảnh: KIM NGỌC 

Trước hết, học viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại…, phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ chủ chốt của Học viện Quốc phòng. Ảnh. KIM NGỌC 

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào học viện. Chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Với truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao, đồng chí Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh, quân sự.

NGÔ DUY ĐÔNG