Viện có chức năng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những kiến thức xã hội nhân văn vào lĩnh vực quân sự, phục vụ cho sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Học viện Chính trị.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình phát triển, Viện luôn tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội về chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học với sự tham gia của cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài Quân đội.

Đội ngũ các nhà khoa học của Viện luôn đề cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và tư duy lý luận trongnghiên cứu khoa học và giáo dục-đào tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị.

leftcenterrightdel

Hội thảo Đề cương chi tiết đề tài cấp Bộ Quốc phòng do Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự chủ trì thực hiện. Ảnh: PHẠM THANH TÙNG 

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Viện đã nghiên cứu thành công hàng trăm đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Quốc gia; hàng chục chuyên đề tổng kết lý luận, thực tiễn theo yêu cầu của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Viện đã biên soạn, xuất bản hơn 200 sách tham khảo, chuyên khảo; 52 sách đấu tranh tư tưởng, lý luận; tổ chức hơn 200 hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp; công bố hàng nghìn bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài Quân đội; thực hiện gần 1.500 nhiệm vụ do cấp trên giao với chất lượng tốt.

Cán bộ của Viện tham gia biên soạn hàng chục bộ giáo trình, tài liệu dạy học cho các đối tượng trong Quân đội. Đồng thời, Viện luôn thực hiện nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Viện và các chi bộ trong sạch, vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với những kết quả đạt được, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; tập thể Viện nhiều năm được Thủ trưởng Học viện Chính trị tặng “Cờ thi đua”, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và nhiều bằng khen, giấy khen; hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục theo chiều hướng phức tạp hơn. Đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội... với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, công khai và trực diện đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội về chính trị.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phương hướng xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của người chỉ huy các cấp và trách nhiệm chính trị của cán bộ, nhân viên toàn Viện.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tinh nhuệ về chính trị.

Thứ ba, Viện tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng Viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Xây dựng Đảng bộ Viện vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; chủ động ngăn ngừa và đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

Đại tá, PGS, TS VÕ VĂN HẢI, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.