Tham dự Hội thảo có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị. Các đồng chí: Đại tá, PGS, TS Hoàng Văn Phai, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự; Đại tá, PGS, TS Võ Văn Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự (KHXH&NVQS), đồng chủ trì hội thảo.

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS, TS Hoàng Văn Phai, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự; Đại tá, PGS, TS Võ Văn Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đồng chủ trì hội thảo. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự và chỉ đạo hội thảo. 

Với tinh thần khoa học, trách nhiệm cao, tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; vai trò của Viện KHXH&NVQS trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tham luận cũng đã tập trung luận giải làm rõ hơn những nội dung phát huy vai trò của Viện KHXH&NVQS trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Là lực lượng nòng cốt trong phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, mở rộng hợp tác; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ trên giao, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, hội thảo, tọa đàm khoa học… Các tham luận đã tập trung luận giải, làm rõ những nội dung cần thiết phát huy vai trò của Viện KHXH&NVQS, các giải pháp phát huy vai trò của Viện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel

Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Liên Phương, Trợ lý Ban thông tin tư liệu, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tham luận tại hội thảo. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá, PGS, TS Hoàng Văn Phai nhấn mạnh: Hội thảo khoa học có ý nghĩa sâu sắc, là cơ sở để nghiên cứu, khẳng định vai trò của Viện KHXH&NVQS trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ mới. Từ kết quả đạt được của Hội thảo hôm nay, đề nghị các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng các nội dung, kết quả của Hội thảo vào công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tích cực, viết bài đấu tranh tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN – GIA KHUYẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.