Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30-7-2024. 

Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định; chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi; thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về lợi ích mang lại của ứng dụng iHaNoi.

leftcenterrightdel

Giao diện ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Ảnh: Tuoitrethudo.vn 

Giao Công an thành phố phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, các tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi; giao Văn phòng UBND thành phố cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; tiếp nhận hỗ trợ công dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8. Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc vận hành, sử dụng, khai thác ứng dụng iHanoi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các tiện ích hữu ích cho người dân.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cài đặt ứng dụng iHaNoi theo các nội dung đã chỉ đạo của UBND thành phố; bảo đảm các điều kiện, duy trì và vận hành hạ tầng kỹ thuật dùng chung phục vụ ứng dụng iHaNoi, tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch chuyển đổi số của thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã phối hợp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản trên ứng dụng iHaNoi cho người dân, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật); bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 15-9-2024.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng chính quyền thành phố xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững...

BẢO HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.