Trong những năm qua, Hà Nội từng bước đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa các hình thức đào tạo gắn với nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bồi dưỡng. Công tác quản lý, kỷ luật, kỷ cương trong đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường; công tác tổ chức các lớp được thực hiện bài bản và có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan của thành phố. Nhận thức của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến rõ rệt, tinh thần thái độ nghiêm túc.

Cụ thể, về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, giai đoạn 5 năm (2018-2022), TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức 12 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với 879 học viên. Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trong 5 năm, thành phố đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức 111 lớp với 8.890 học viên. Về công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, đối với đối tượng 3 (cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý), TP Hà Nội đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 2.777 lượt học viên. Đối với đối tượng 4 (cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý), toàn thành phố đã tổ chức 257 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với 23.800 lượt học viên. 

leftcenterrightdel

Cán bộ, công chức Cục Thuế TP Hà Nội tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: MAI LAN 

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phạm Minh Anh cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3735-QĐ/TU ngày 18-10-2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay, thành phố chuẩn bị ban hành “Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Đề án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội đạt trường chính trị chuẩn”. Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố. Năm 2022, thành phố đã bố trí vốn để xây dựng cơ sở mới cho trường trên diện tích hơn 4,2ha; dự kiến năm 2026 đưa vào sử dụng, bảo đảm về quy mô, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới. 

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trong những năm qua, Hà Nội rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác này, bao trùm là Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Thành ủy cũng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng ban chỉ đạo.

Trên cơ sở những kết quả, hạn chế, khó khăn và nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng trường chính trị chuẩn, Hà Nội đề xuất Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiến nghị với Trung ương có cơ chế đặc thù cho thành phố về tỷ lệ được cử cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Thủ đô. Xây dựng và ban hành khung chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với từng loại hình bồi dưỡng; đồng thời ban hành quy định cụ thể, thống nhất về công tác đánh giá, xếp loại học viên sau các khóa bồi dưỡng. 

VIỆT ANH