leftcenterrightdel
Vườn quốc gia Sông Thanh được nâng hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Ảnh: TTXVN 

BQL Vườn Quốc gia Sông Thanh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam. BQL có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Quảng Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL theo quy định của pháp luật.

MINH DUY