Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS, TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội thảo. 

Với những tiềm năng, lợi thế to lớn, ngành du lịch Điện Biên có nhiều cơ hội tăng trưởng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy, Điện Biên còn những “điểm nghẽn” lớn khiến tiềm năng về du lịch chưa được khai thác đúng giá trị và lợi thế. Do đó, cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng của du lịch Điện Biên thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo. 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong ngành du lịch phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch, hiệu quả các nguồn lực phát triển du lịch trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên; đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong phát triển du lịch Điện Biên; dự báo những yếu tố tác động, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp phát huy, khai thác một cách hiệu quả các giá trị cốt lõi của Điện Biên để phát triển du lịch, thu hút và làm hài lòng du khách, định hướng phát triển du lịch Điện Biên toàn diện, nhanh và bền vững.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo Quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững". 

Hơn 80 bài tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia từ các cơ quan, ban, ngành, công ty, đơn vị lữ hành ở Trung ương và địa phương cùng các ý kiến thảo luận, trao đổi trực tiếp tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững của Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, trong đó nhấn mạnh mục đích chính của phát triển du lịch bền vững là thực hiện ba trụ cột: Môi trường, văn hóa - xã hội và kinh tế để phát triển một cách đồng đều và hài hòa.

Hội thảo cũng phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng, tiềm năng, điều kiện phát triển du lịch, yếu tố tác động cũng như vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch bền vững ở Điện Biên. Qua đó thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên theo hướng nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 14%/năm.

Kết quả Hội thảo góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch nói chung cũng như khai thác các tiềm năng, phát triển lợi thế du lịch bền vững tại tỉnh Điện Biên nói riêng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Du lịch xem các tin, bài liên quan.