leftcenterrightdel
Lễ ký biên bản hợp tác trong khuôn khổ chương trình. 

Theo đó, các cơ sở dịch vụ chủ động bảo đảm các điều kiện hoạt động trở lại và chuẩn bị tổ chức đón khách nội địa và khách quốc tế theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan. Phương án này tập trung 3 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11 (giai đoạn 1); giai đoạn mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế từ tháng 1-2022 (giai đoạn 2); giai đoạn mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế (giai đoạn 3).

NGUYỄN THỊ DINH