leftcenterrightdel
Một góc cánh đồng Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
leftcenterrightdel
Những ruộng lúa trĩu bông báo hiệu một vụ mùa bội thu.
leftcenterrightdel

Niềm vui lúa được mùa của người nông dân.

leftcenterrightdel
Những thửa ruộng lớn, người dân sử dụng máy gặt đập liên hoàn để thu hoạch.
leftcenterrightdel
Người dân phơi khô lúa trên đồng trước khi đem về nhà.
leftcenterrightdel
Lúa sau khi gặt được người dân vận chuyển về nhà.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Xử lý rơm chuẩn bị cho vụ mùa sau.
leftcenterrightdel
Lúa được đóng vào bao để bảo quản 

HÀ KHÁNH (thực hiện)