ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 thành công tốt đẹp

ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7 thành công tốt đẹp

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+ về Tầm nhìn chiến lược an ninh của ADMM+

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+ về Tầm nhìn chiến lược an ninh của ADMM+

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7

Quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN tiếp tục được duy trì, phát triển

Quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN tiếp tục được duy trì, phát triển

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14