leftcenterrightdel
 Tác phẩm "Tận tâm vì sức khỏe nhân dân" của tác giả Phùng Đức Dũng.