leftcenterrightdel

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 tham gia Hội thi chèo xuồng. Tác giả: ĐẮC THẮNG