Nhiều cán bộ trăn trở đặt câu hỏi: Sao chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ chủ trì lại không có nội dung học tập về công tác quản lý kinh tế, tài chính? Chủ tài khoản không có kiến thức cơ bản, cần thiết về quản lý tài chính thì rất khó kiểm soát và bảo đảm quyết định đúng nội dung quan trọng này.

Thực tế đã có không ít cán bộ lãnh đạo do không hiểu biết cơ bản về quản lý kinh tế, tài chính mà vi phạm các quy định, đưa ra quyết định sai lầm, không hiệu quả, gây ra thất thoát, lãng phí...

Vẫn biết các cơ quan, đơn vị đều có bộ phận hoặc nhân viên tài chính, kế toán chịu trách nhiệm làm công tác tham mưu cho thủ trưởng; nhưng chủ tài khoản mà không nắm chắc những nội dung cơ bản về mặt công tác hết sức quan trọng này thì vô cùng nguy hiểm.

Rõ ràng, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý kinh tế, tài chính cho cán bộ lãnh đạo các cấp là rất cần thiết, cần được triển khai ngay. Hãy rút bớt những nội dung trùng lắp, không thực sự thiết thực trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để bổ sung nội dung này nhằm giúp chủ tài khoản ở các cấp có đủ kiến thức cần thiết để quản lý tốt kinh tế, tài chính của cơ quan, đơn vị.

HUY QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.