HNCC ASEAN 34 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng với tốc độ chậm lại, tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Các nước lớn và tầm trung tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến, như: Vành đai và Con đường, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, ASEAN bước vào giai đoạn giữa kỳ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và đạt được nhiều kết quả tích cực. ASEAN đã và đang triển khai 258/290 dòng hành động trong Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh, 154/157 ưu tiên của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế, đồng thời đã thực hiện 954 hành động của 109 biện pháp chiến lược trong Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội.

Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế các nước thành viên ASEAN tiếp tục ổn định, trong năm nay dự kiến đạt 4,9%, tổng GDP ước đạt 3.000 tỷ USD. ASEAN cũng tiếp tục đạt được nhiều thành công trong việc thu hút sự can dự chiến lược của tất cả các nước lớn vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Các đối tác ngày càng coi trọng và chủ động thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với ASEAN thông qua nhiều chương trình, sáng kiến và biện pháp cụ thể, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

HNCC ASEAN 34 là HNCC đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan. Với chủ đề của năm 2019 là “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”, ASEAN tập trung thúc đẩy tính bền vững trên cả 3 trụ cột của cộng đồng và mở rộng quan hệ với các đối tác vì mục tiêu này. Thái Lan, Chủ tịch ASEAN 2019, đã và đang tích cực triển khai Gói sáng kiến toàn diện bền vững, gồm: Xây dựng Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN về đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững; thành lập các trung tâm về phát triển bền vững, phúc lợi xã hội, tuổi già năng động và sáng tạo; xác định 2019 là Năm Văn hóa ASEAN; lập mạng lưới ASEAN tại các nước thành viên; tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết giữa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc 2030…

Trong bối cảnh như vậy, HNCC ASEAN 34 là dịp để các nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận việc triển khai hợp tác theo tinh thần “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững” và các ưu tiên của năm 2019; đẩy mạnh liên kết kinh tế, kết nối; mở rộng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có tranh thủ hợp tác với các đối tác nhằm thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm công nghệ cao; củng cố vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc khu vực…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC ASEAN 34 thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Thái Lan trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2019, đồng thời còn nhằm góp phần thắt chặt và củng cố tinh thần đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của ASEAN, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực. Đây cũng là dịp để chúng ta nâng cao hình ảnh về một đất nước Việt Nam tiếp tục đổi mới, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác khu vực, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các nước ASEAN và đối tác, tạo tiền đề cho việc đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng HNCC ASEAN 34 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần truyền đi thông điệp của ASEAN về “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”.

QĐND