leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn 

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Cùng với đó, UBTVQH sẽ tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường thứ hai, Kỳ họp thứ năm của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CHIẾN THẮNG