Nội dung kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với luật; xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: VGP

Trong đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

 Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự...

MINH QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.