Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh cùng đại diện 142 tập thể và 213 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Trong hai năm qua, vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống đạo nghĩa của dân tộc của các tập thể, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh ngày càng trở thành hành động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Từ thực tiễn cuộc sống, lao động, học tập và làm việc đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có kết quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành các kế hoạch, chương trình hành động gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được bình chọn từ hàng nghìn gương tiêu biểu trong học tập, lao động, cống hiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy và người đứng đầu các cấp đã cam kết làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng gắn với trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm ngày càng được lan tỏa rộng khắp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục triển khai tích cực Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với tinh thần đổi mới sâu sắc cả về công tác giáo dục, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Đồng chí yêu cầu trước hết cần đổi mới tư duy, phong cách, phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, vai trò của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục học tập và là tấm gương lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần phát huy giá trị tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác.

leftcenterrightdel
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG