leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu. 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kinh tế -xã hội của TP Hồ Chí Minh trong quý I năm 2022 đã đạt được kết quả cao hơn so với các mục tiêu của nghị quyết đề ra, đảm bảo thích ứng, an toàn, hiệu quả. Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh bình thường mới đã dần trở lại bình thường. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, năng động, sáng tạo phù hợp với thực tiễn, nhu cầu, tình hình đặt ra của TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đó là tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển; cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường năng lực quản trị, quản lý đô thị hiện đại; đề xuất Trung ương những cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập…; đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các công trình hạ tầng trọng điểm và chương trình phục hồi, phát triển sản xuất và xuất khẩu; rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; nâng cao quản lý tài sản công, phòng chống lãng phí, tham nhũng…

Liên quan đến Đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của Đảng bộ Thành phố, nhằm tạo nguồn thu hợp pháp;  tuyệt đối không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước và không để xảy ra lãng phí, vi phạm, tiêu cực trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện. Chú trọng cơ cấu lại, đổi mới hoạt động kinh tế của đảng bộ TP Hồ Chí Minh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lựa chọn những kênh đầu tư rủi ro thấp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở từng cấp, từng ngành phải thật sự cầu thị, nói đi đôi với làm để thực hiện những mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, có ý nghĩa lớn đối với cả nước. Chúng ta tiếp tục phát huy, mỗi người làm đúng và làm tốt cương vị được giao, lấy hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: BẢO MINH