Phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố ngày 27-10, đại biểu Lã Thanh Tân, đại biểu của Đoàn TP Hải Phòng, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã có những chia sẻ riêng về địa phương mình.

Theo đại biểu, việc trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hải Phòng là nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đại biểu nhấn mạnh, các mục tiêu đặt ra cho TP Hải Phòng là rất lớn, cần có một cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện.

“Các cơ chế chính sách được đề xuất trên quan điểm Hải Phòng phát triển không chỉ cho riêng mình mà cao hơn là vì sự phát triển chung của cả nước, tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ, đại biểu nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Lã Thanh Tân phát biểu từ điểm cầu TP Hải Phòng. Ảnh: VPQH

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta", đại biểu Lã Thanh Tân cho biết, trong những năm qua, Hải Phòng đã có sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn ở mức 2 con số, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

Mặc dù kinh tế - xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng và thu ngân sách cả nước ngày càng tăng, song lại chưa thực sự có cơ chế, chính sách đặc thù nổi trội để tạo động lực phát triển thành phố. Do đó, Hải Phòng rất cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho xây dựng, phát triển.

Đại biểu Lã Thanh Tân nhắc đến đề xuất về cơ chế chính sách phát triển khu thương mại tự do của thành phố. “Đây là đề xuất đột phá, chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và TP Hải Phòng”, đại biểu nói.  

Theo đại biểu Lã Thanh Tân, việc quy định hình thành khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đồng thời, cơ chế chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do sẽ có những quy định mới có thể vượt lên trên các luật hiện hành, như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định của pháp luật về thuế…

“Vì vậy, TP Hải Phòng sẽ tích cực nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do, có đề xuất nhằm bảo đảm tính định hướng, tính cụ thể, đủ nội hàm chính sách, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định”,

Cũng nhắc đến việc thành lập khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Đoàn Tiền Giang), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng, đây là mô hình mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, có nhiều yếu tố phức tạp, không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn dưới góc độ quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, đại biểu đề nghị phải có sự nghiên cứu hết sức tổng thể về mô hình quản lý cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho khu thương mại tự do, không chỉ riêng cho TP Hải Phòng mà còn có thể nghiên cứu để áp dụng ở các địa phương khác, báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc đề xuất thành lập khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng là một vấn đề mới, mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương.

leftcenterrightdel
  Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Việc đề xuất thành lập khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng là một vấn đề mới, chưa có chủ trương. Ảnh: VPQH

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phối hợp với TP Hải Phòng để nghiên cứu đề án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương rồi sau đó sẽ trình cho Quốc hội vào thời điểm thích hợp. 

NGUYỄN THẢO