Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị Khối phó Khối thi đua) và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Theo báo cáo của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương, năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, với tinh thần “càng khó khăn, càng ra sức thi đua”, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm…

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị tổng kết của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương.

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phòng trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung công tác thi đua phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình từng bộ, ngành.

Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của đơn vị. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các bộ, ngành trong khối quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Bộ Quốc phòng, cùng với phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”; Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực, khí thế để toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhiều phong trào, chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao như: Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em đến trường”…

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến. Nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực được tuyên dương, vinh danh, tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, phong trào thi đua của các bộ, ngành trong khối tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong khối để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ; tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, điển hình tiên tiến…

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng các đơn vị bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, năm 2022, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong khối đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả rõ nét. Cấp ủy Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành trong khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Các đơn vị trong khối đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn, có ý nghĩa nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và đơn vị mình.

Qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đã gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng những thành tích mà Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã đạt được trong năm 2022.

Đối với nhiệm vụ năm 2023, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, các đơn vị trong khối căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trong khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2023.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tích cực triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022-2025”

Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương cho Kiểm toán Nhà nước; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao nhiệm vụ Khối phó Khối thi đua cho Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị trong khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG