Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị. 

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã xác định, nổi bật là: Toàn tỉnh giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh (QP, AN), đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phát huy. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên... 

leftcenterrightdel
Đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI tại Điện Biên. Ảnh: Báo Nhân Dân 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những kết quả của tỉnh Điện Biên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và đề nghị Đảng bộ, chính quyền, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu trong thực hiện nghị quyết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI thành chương trình, kế hoạch, gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về QP, AN, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo gắn với bảo đảm QP, AN. Tăng cường hợp tác hữu nghị với địa phương nước bạn, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết. Ảnh: Báo Nhân Dân 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

HÀ KHÁNH-PHẠM HẠNH