Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Dự hội nghị có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo, tổng biên tập báo Đảng của 32 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí chủ trì hội nghị. 

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI và Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư khóa XII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Qua nhiều năm thực hiện, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TP Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục nâng lên. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được tiến hành thường xuyên hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định: Hội nghị hôm nay là dịp để các đơn vị, địa phương phía Nam đánh giá tổng thể công tác triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư, thúc đẩy đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ; ngành tuyên giáo, cơ quan báo và tạp chí của Đảng các tỉnh phía Nam ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung và việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng nói riêng góp phần vì sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và các địa phương Nam Bộ…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị. 

Tại hội nghị, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Các báo, tạp chí của Đảng tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; xuất hiện những mô hình, cách làm hay; nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng được chú trọng. Tại một số địa phương, đơn vị, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng có tăng qua các năm.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. 

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”; chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách; phân tích, làm rõ những điểm mới và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả...

Các đại biểu tham luận nêu bật những mô hình mới, cách làm hay trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng tại nhiều địa phương; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng báo, tạp chí của Đảng, tăng số lượng phát hành… trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Các báo, tạp chí của Đảng phải bám sát thực tiễn, thông tin “đúng”, “trúng”, sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu, tránh tô hồng, phải tôn trọng thực tiễn; lan tỏa hơn nữa những việc làm hay, câu chuyện đẹp trên báo và tạp chí của Đảng; khơi dậy việc “làm theo” trong mỗi tổ chức đảng, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của báo chí hiện đại để công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách không khô cứng; phải kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, nhất là báo in với báo điện tử; tăng cường khả năng tương tác và trao đổi giữa cơ quan báo chí với cán bộ, đảng viên và nhân dân, phù hợp với xu thế tiếp nhận thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị về nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng là một nhiệm vụ của công tác Đảng; là cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng trong tình hình mới...

Tin, ảnh: CHÂU GIANG-NGUYỄN XUÂN