Trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành sáu Nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Báo Nhân Dân ra mắt các phụ trương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về sáu vùng kinh tế-xã hội được xem là một bước đi mạnh dạn, thể hiện rõ tính định hướng dẫn đầu của cơ quan ngôn luận của Đảng. Trong thời gian tới, các phụ trương về sáu vùng kinh tế - xã hội của Báo Nhân Dân tiếp tục xây dựng những nội dung mang tính chuyên sâu, chỉ ra khó khăn cũng như nhấn mạnh những lợi thế của vùng, của địa phương bằng nhiều bài viết, tin, ảnh đặc sắc, chất lượng, góp phần thể hiện đúng tinh thần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các địa bàn trọng điểm mà Nghị quyết Bộ Chính trị đã đề ra, từ đó lan tỏa trong nhận thức của từng người dân, cán bộ.

Đồng chí Tổng biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: Việc xuất bản phụ trương trên Báo Nhân Dân hằng ngày và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về sáu vùng trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng; liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới... Nguồn vốn thực hiện do Báo Nhân Dân và các địa phương đảm nhiệm. Điều này càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa khi thời gian gần đây các cơ quan báo chí đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ ra mắt các phụ trương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về sáu vùng kinh tế-xã hội.

Phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân có sáu chuyên trang, phát hành kèm theo Báo Nhân Dân hằng ngày vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm. Với ba kỳ phụ trương mỗi tuần, 118 kỳ báo trong năm 2023 của phụ trương sáu vùng kinh tế - xã hội sẽ góp thêm góc nhìn đa chiều phản ánh việc thực hiện chính sách phát triển vùng tại các địa phương ngày càng hiệu quả, qua đó thay đổi sắc vóc, tầm nhìn, định hướng phát triển của mỗi vùng và cuộc sống của mỗi người dân.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG