Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, qua thảo luận tại đoàn, các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với việc giới thiệu nhân sự bầu lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bấm nút biểu quyết.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN.

Kết quả, có 97,17% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua danh sách để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Với 96,76% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Phó chủ tịch Quốc hội đối với 4 đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ.

Với 95,55% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với 13 đồng chí: Nguyễn Thúy Anh, Phan Thanh Bình, Hà Ngọc Chiến, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Nga, Nguyễn Hạnh Phúc, Vũ Hồng Thanh, Trần Văn Túy, Võ Trọng Việt.

Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành thủ tục thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo). Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu gồm 25 thành viên, do ông Bùi Văn Cường (đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) làm Trưởng ban. Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội thông qua với 97,57% tổng số đại biểu tán thành.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường phổ biến thể lệ bỏ phiếu, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình làm việc, kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được công bố vào sáng mai (22-7). Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp đến cử tri, nhân dân cả nước.

NGUYỄN THẢO