Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các bậc lão thành cách mạng; các vị đại biểu Quốc hội; đại diện Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

 Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chào mừng thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016 theo tinh thần các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ nhất có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ  xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Thời gian qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuẩn bị phản ánh với Quốc hội.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã vào Lăng đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua chương trình kỳ họp và trao đổi về một số vấn đề cần thiết khác.

 Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu, đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đến dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài…

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5-2016 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hơn 99% số cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước, 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó. Tôi mong rằng, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV cần nỗ lực rèn luyện không ngừng, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu Người đại biểu của Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực rèn luyện, không ngừng tu dưỡng trình độ đạo đức, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của mình, xứng đáng với danh hiệu người đại biểu nhân dân.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các khóa trước, Quốc hội khóa XIII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện cả ba chức năng cơ bản: Lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Thành công của Quốc hội khoá XIII là một trong những cơ sở, tiền đề để Quốc hội khóa XIV và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới và phát triển.

Nhấn mạnh bối cảnh quốc tế và đất nước với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, điều này đặt ra cho Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu bức thiết, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Theo chương trình đã thông qua, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua; xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Nhấn mạnh là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV với các nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, bảo đảm để kỳ họp thành công tốt đẹp. 

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệt liệt chào mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cả nước vừa trúng cử; hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan, tổ chức liên quan đã hoàn thành tốt trọng trách của mình trong cuộc bầu cử này. 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã khép lại với những hoạt động sôi nổi, tiếp tục làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của 70 năm Quốc hội Việt Nam và thể hiện được vai trò là cơ quan cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước XHCN Việt Nam trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam và các nước trên thế giới. Những kết quả đó là một trong những tiền đề quan trọng và là bài học kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội khóa XIV và những nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quốc hội khóa XIV bắt đầu làm việc trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi và thách thức đan xen và tiềm ẩn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực, quyết tâm lớn, đoàn kết, đồng lòng để đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Quốc hội khóa mới cần kế thừa và phát huy những thành tựu của các khóa trước, thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn của mình theo Hiến pháp và luật định, để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách trước nhân dân, trước đất nước.

Với tinh thần đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kiến nghị Quốc hội khóa XIV cần tập trung xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, để tiếp tục thể chế hóa hệ thống chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò và hiệu lực quản lý của nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội, tăng cường an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Muốn đạt được điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quốc hội khóa XIV cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; nắm chắc diễn biến của cuộc sống; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp; đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tốt hợp tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, nỗ lực phấn đấu đến năm 2020, nước ta có những đạo luật cơ bản, cần thiết, điều chỉnh các quan điểm xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần tập trung vào các lĩnh vực thiết chế trong hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền XHCN bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với yêu cầu phát triển đồng bộ kinh tế thị trường và các loại thị trường; coi trọng hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính, tiền tệ, đầu tư kinh doanh, môi trường; đấu tranh với thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội và quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, trong việc xây dựng pháp luật phải luôn kiên định, lập trường, tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan điểm của Đảng, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình điều kiện Việt Nam; tuyệt đối không mơ hồ mất cảnh giác, để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, thông qua giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các chính sách pháp luật; từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật trong công tác giám sát nâng cao hiệu quả giám sát; tập trung giám sát những vấn đề quan tâm, tăng cường công tác chất vấn tại Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần nâng cao chất lượng trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, về các dự án quan trọng của đất nước tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến tư tưởng, quyền lợi của nhân dân; ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần thực hiện có kết quả đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Đối với cá nhân đại biểu Quốc hội - người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thực hiện tốt chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời nêu cao phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực công tác; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác. 

Nhấn mạnh đến việc tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu các chức danh quan trọng của nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là nhiệm vụ hệ trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị đại biểu sáng suốt lựa chọn, bầu hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra trước Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ nặng nề và cao cả. Cử tri cả nước đang kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ kế thừa và phát huy thành quả của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo trách nhiệm và quyền hạn theo Hiến pháp quy định đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo xây dựng nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, Quốc hội khóa XIV với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình, ghi thêm mốc son mới vào tiến trình vẻ vang và lịch sử phát triển của Quốc hội Việt Nam. 

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.


NGUYỄN THẢO