Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Để đạt được kết quả đó, sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử. Đặc biệt, sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội và các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Nơi nào có sự chỉ đạo sát sao, thống nhất, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng được phổ biến, quán triệt đầy đủ, nơi đó công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, kết quả đạt cao.

Đặc biệt, sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chỉ đạo đã tạo sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử. Việc thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú trong từng giai đoạn chuẩn bị; việc bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc vận động khuyến khích người dân, cử tri cả nước tham gia vào các bước trong quá trình bầu cử, đã tạo không khí tin tưởng, phấn khởi đối với cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, quy trình công tác nhân sự cũng được thực hiện tốt, bảo đảm phát huy dân chủ từ việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật quy định, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử cũng được thực hiện tốt; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu.

Cùng với đó là việc chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng, dân phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử lần này cũng có hạn chế là chưa bầu đủ 500 đại biểu như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến; vẫn còn có trường hợp sau khi trúng cử phát hiện không đủ tư cách đại biểu Quốc hội, nên Hội đồng Bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu; vẫn còn để xảy ra sai sót trong in ấn phiếu bầu dẫn đến việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử và phải tiến hành bầu cử lại; sơ xuất trong việc kiểm soát số lượng phiếu phát ra, số phiếu thu vào, việc đóng dấu đã bỏ phiếu, vẫn còn có trường hợp bầu hộ, bầu thay...

Sau đó, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo báo cáo, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét, thảo luận, cân nhắc thận trọng biểu quyết bằng phiếu kín để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Kết quả, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xác nhận 494 người đã trúng cử có đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật. Hội đồng Bầu cử Quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với: Ông Trịnh Xuân Thanh, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 tỉnh Hậu Giang, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5, thành phố Hà Nội, vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và đã có đơn xin rút khỏi danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

NGUYỄN THẢO