Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện cho Báo Quân đội nhân dân dự cuộc làm việc có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chương trình làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: HOÀNG CHUNG

Tại buổi làm việc, báo cáo kết quả và nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm qua, kể từ ngày thành lập tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (21-4-1950), Hội Nhà báo Việt Nam đã cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HOÀNG CHUNG 

Trong mọi hoàn cảnh, lãnh đạo hội, hội viên, nhà báo luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội bất mãn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam và nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị, Hội Nhà báo các cấp tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển theo định hướng mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.   

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Báo cáo tham luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến công tác báo chí và những người làm báo. Sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giúp những người làm báo có thêm trách nhiệm, năng lượng tích cực để hoàn thành tốt công việc. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ chia sẻ, càng trong lúc khó khăn, càng trong lúc nhiễu loạn thông tin thì càng cần tăng cường thông tin định hướng của báo chí chính thống. Trong bối cảnh nhiều thách thức đó đã thể hiện rõ bản lĩnh lãnh đạo cách mạng, bản lĩnh lãnh đạo truyền thông báo chí của Đảng, Chính phủ.

Bày tỏ trăn trở về việc làm thế nào để thông tin chính thống vững vàng, là dòng chảy chủ lưu trong đời sống xã hội, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cho rằng, Chính phủ cần thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong quy hoạch báo chí; quan tâm, đầu tư cho báo chí chính thống, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực; tạo hành lang, pháp lý để nâng cao vị thế người làm báo, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Với những người làm báo, cần thấy rõ trách nhiệm của mình với Đảng, Nhà nước, nhân dân, phải có lòng tự trọng nghề nghiệp.

Tại chương trình làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã nghe đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan báo chí trình bày, chia sẻ những nỗ lực cũng như những khó khăn còn tồn tại trong hoạt động báo chí.

Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục đưa tin về chương trình làm việc.

Tin, ảnh: HOÀNG CHUNG