leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Theo đó, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chỉ ra các vấn đề vướng mắc, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thời hạn cụ thể. Rà soát lại thủ tục hành chính ở các cấp, tập trung vào các vướng mắc hiện nay ở những lĩnh vực như: Nhà ở, tiếp cận tín dụng, điện năng, thuế, đất đai, hải quan, giao thông vận tải... các thủ tục liên quan đến 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Cải cách thủ tục hành chính có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan có liên quan thành lập các đoàn kiểm tra CCHC tại bộ, ngành, địa phương để kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật...

MINH ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.