Ngày 12-5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân

Tại phiên họp, báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng bày tỏ tán thành với việc sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc ban hành nội quy kỳ họp lần này phải bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Các quy trình, thủ tục làm việc được xây dựng khoa học, chặt chẽ, logic, sát thực tiễn, khả thi, có tính chuyên nghiệp cao; tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VPQH 

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng đề nghị cần tiếp tục tổng kết việc thi hành một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành, như việc tổ chức kỳ họp bất thường, việc tổ chức họp trực tuyến, việc tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội... với nhiều kết quả tích cực trong thời gian vừa qua để có cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện, đề xuất quy định cụ thể, phù hợp trong dự thảo Nội quy kỳ họp (sửa đổi), làm cơ sở triển khai thực hiện ổn định, thống nhất.

Đề nghị giữ nguyên thời gian phát biểu 7 phút của đại biểu Quốc hội

Đáng chú ý, về thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với việc giữ quy định hiện hành là không quá 7 phút nhằm tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội chủ động trong việc chuẩn bị nội dung phát biểu, có đủ thời gian để phân tích, trình bày lý lẽ bảo vệ quan điểm của mình. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định thời gian phát biểu là 5 phút để giúp mỗi phiên họp có nhiều đại biểu Quốc hội được phát biểu hơn.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với quy định trong quá trình điều hành thảo luận tại hội trường, Chủ tọa có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thảo luận cũng như để có nhiều đại biểu hơn được tham gia thảo luận. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ và quy định cụ thể các trường hợp Chủ tọa có quyền quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu; không quy định chung là “khi cần thiết”, nhằm bảo đảm minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN  

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội, một văn bản có ý nghĩa rất quan trọng quyết định chất lượng hoạt động Quốc hội. Về thời gian phát biểu của đại biểu, các đại biểu cho rằng, không nên rút ngắn thời gian phát biểu xuống còn 5 phút, vì như thế là quá ngắn để đại biểu có thể lập luận đầy đủ vấn đề cần nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất của lần sửa đổi này là làm sao rút ngắn thời gian mà vẫn bảo đảm nâng cao chất lượng của các kỳ họp Quốc hội. Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ băn khoăn khi dự thảo nội quy quy định đại biểu Quốc hội không được chất vấn quá 2 lần liệu có hợp lý không, trong khi đang muốn có một Quốc hội tranh luận?

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị, trước đây, thời gian phát biểu của đại biểu từng được quy định là 20 phút, hiện tại vẫn nên giữ 7 phút. Đại biểu nếu đã đăng ký mà không còn thời gian phát biểu sẽ gửi ý kiến cho Đoàn Thư ký tổng hợp.

Cũng tán thành với quy định thời gian phát biểu tối đa của đại biểu Quốc hội là 7 phút, tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thảo luận. Theo đó, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đề xuất có thể quy định linh hoạt hơn trong những phiên thời gian có nhiều, có thể không quá dài, nhưng có quy định mốc đó nào đó, chẳng hạn 10-15 phút, cho các đại biểu là chuyên gia, am hiểu lĩnh vực đó có thể nói hết ý.

Kết luận về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thời gian phát biểu là không quá 7 phút và cần quy định rõ một số trường hợp để chủ tọa có thể điều hành linh hoạt. Đồng thời đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo, nếu đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp thứ 4 và chỉ sửa những nội dung đã chín, đã rõ, thực tiễn đã chứng minh.

THẢO PHƯƠNG