Trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nêu rõ: Việc xây dựng Nghị quyết này là cần thiết, bởi đây là đô thị loại I trực thuộc Trung ương có vị trí trung tâm Vùng đồng bằng sông Cửu Long, mang những đặc trưng cơ bản của một trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo dự thảo Nghị quyết, về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, đối với mức dư nợ vay, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VPQH

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến cho rằng, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ là đủ cơ sở chính trị, căn cứ thực tiễn, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng, mang bản sắc sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại phiên họp, đánh giá Chính phủ đã tiếp thu nhiều nội dung quan trọng sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất về vấn đề này, song Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ bổ sung thêm một số thông tin như hoạt động nào thì được ưu đãi để bảo đảm minh bạch, tiện áp dụng, tránh lợi dụng chính sách.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc làm rõ nội dung 2 chính sách mới về: Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ; Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng với Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thời gian thực hiện cơ chế thí điểm cho ưu đãi này ở mức 5 năm là hợp lý.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự thảo Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với Cần Thơ - thủ phủ của Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt cơ thế thí điểm ưu đãi không chỉ kích hoạt Cần Thơ mà sẽ góp phần kích hoạt cả vùng cùng phát triển.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với hồ sơ dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường theo trình tự, thủ tục rút gọn; đồng thời, thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép TP Cần Thơ được thí điểm áp dụng cơ chế chính sách đặc thù.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện một số nội dung trước khi trình Quốc hội.

Đó là, hoàn thiện 6 nhóm chính sách về các quy định về áp dụng pháp luật, về hiệu lực thi hành Nghị quyết theo đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo Kết luận số 558/TB-TTKQH, lưu ý việc sử dụng cải cách tiền lương khi thu nhập tăng lên chỉ được thực hiện khi Cần Thơ tự cân đối ngân sách.

Đối với việc thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định các chính sách ưu đãi cho trung tâm như Chính phủ trình; đề nghị, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định nhằm bảo đảm việc thành lập trung tâm phù hợp với các quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, quy định cụ thể việc áp dụng các chính sách ưu đãi cho trung tâm khi hết thời hạn 5 năm thực hiện thí điểm...

THỦY PHƯƠNG