Chiều 12-5, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, chi tiết và có chất lượng; đủ điều kiện để trình Quốc hội. 

Những nội dung mới trong quy định về xuất, nhập cảnh

Tại phiên họp, báo cáo tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật, quá trình lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật.

Qua nghiên cứu, rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chính phủ thấy rằng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu của tình hình thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định.

Việc sửa luật nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Đồng thời, việc sửa luật cũng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo luật có 3 điều.

Cụ thể: Điều 1 sửa đổi 13 điều, khoản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn...

Điều 2 sửa đổi 7 điều, khoản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), tập trung vào việc tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam; quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Nhất trí bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu, kéo dài thời hạn visa

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới bày tỏ nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn như trong tờ trình của Chính phủ.

Về một số nội dung cụ thể, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào giấy tờ xuất nhập cảnh để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam. Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí với đề xuất mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn...

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan thẩm tra nhất trí với quy định thị thực điện tử (ký hiệu EV) có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây; nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng…

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Việc sửa luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cho ý kiến vào dự án luật tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, chi tiết và có chất lượng; đủ điều kiện để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ủng hộ với việc sửa đổi luật lần này; nhấn mạnh xu hướng sau đại dịch, trên thế giới, các nước đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam và nước ngoài trong vấn đề visa để xuất, nhập cảnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với nội dung nâng thời hạn cấp tạm trú và cho biết quy định liên quan có nhiều cải cách và ưu đãi. Tuy nhiên so với một số nước thì thời hạn cấp tạm trú của Việt Nam thấp hơn một số nước trong khu vực, các nước cũng áp dụng đơn phương miễn thị thực nhiều. Do đó, cần tăng cường thị thực điện tử, gia hạn tăng cường thêm các mốc thời hạn tạm trú và đề nghị cần có lập luận thuyết phục đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, góp phần tích cực cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch. 

NGUYỄN THẢO