leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2024-2027 diễn ra trong bối cảnh có cả thách thức và cơ hội, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện trên cương vị công tác mới của mình cần nắm vững và triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại, nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những biện pháp thúc đẩy quan hệ trên các kênh, các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại để bạn bè trên thế giới hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về vai trò, vị thế, uy tín của Đảng ta và đất nước ta trong khu vực và trên thế giới.

TRUNG ĐỖ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.