Dưới đây là bài phát biểu: “Phát huy truyền vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Hội Cựu chiến binh tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn yêu quý của chúng ta” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội:

Kính thưa Đoàn Chủ tịch đại hội,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam-một sự kiện lớn trong đời sống chính trị tinh thần của CCB, cựu quân nhân và nhân dân cả nước. Đại hội của chúng ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 50 năm Chiến thắng lịch sử "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" với biết bao cảm xúc tự hào sâu sắc. Tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí-những cán bộ, hội viên nòng cốt tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, của lực lượng CCB cả nước. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước cùng toàn thể các hội viên Hội CCB, cựu quân nhân lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam ta đã khẳng định một chân lý: Dựng nước phải luôn luôn đi đôi với giữ nước. Chân lý đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Chỉ tính từ khi Đảng ta ra đời đến nay, với quyết tâm cao và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng hào hùng, oanh liệt, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, hết sức to lớn và vẻ vang. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ đã ra quân, trở về với quê hương hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan trên mọi lĩnh vực. CCB là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TTXVN 

Được thành lập vào ngày 6-12-1989, Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH), đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả.

Phát huy những thành tựu, thành quả của công cuộc đổi mới, trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội CCB Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Tích cực tham gia, giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Là nòng cốt tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Động viên các CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Với vị thế, uy tín và kinh nghiệm ngày càng được khẳng định, các cấp hội đã đóng góp tích cực vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức CT-XH, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" của Hội.

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng; truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa và phát huy. Lấy đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người CCB Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trong mối quan hệ với nhân dân, trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB; nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực, có uy tín, được nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo.

- Đổi mới với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", các cấp hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, tác phong và phương pháp công tác và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội CCB Việt Nam và toàn thể các bác, anh chị em CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng đó.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, rất đáng tự hào, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội CCB vẫn còn những hạn chế. Đó là, chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có nơi làm chưa tốt. Các hội viên CCB đại đa số là tốt, song cá biệt cũng còn một số có biểu hiện tiêu cực như công thần, dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có người còn vi phạm kỷ luật và pháp luật. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành, có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. Tôi đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Ở trong nước, chúng ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của sự suy thoái về kinh tế, tài chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội; tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tư tưởng, kinh tế-xã hội (KT-XH) và đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu xây dựng đất nước ta trong những năm tới là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN".

Đối với Hội CCB, Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ: "Động viên CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội CCB Việt Nam ở các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển KT-XH, tổ chức tốt cuộc sống của cộng đồng dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Theo tinh thần đó, tôi đồng tình với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình đại hội lần này. Báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết; quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn toàn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào sự "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" của hội CCB các cấp với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Tôi chỉ xin gợi mở, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, với tinh thần là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hội CCB các cấp cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là: Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của CCB, của nhân dân về những chủ trương phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh...; là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Hai là, quán triệt và tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hội CCB các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong CCB một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Chú ý quan tâm hơn nữa đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng; cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" của CCB Việt Nam.

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng bản lĩnh chính trị, bằng tâm huyết trách nhiệm và sự nêu gương của mình, các cấp hội và hội viên CCB cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên-thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiện nay, trong thanh niên có đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong Quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định, có nhiều tiềm năng phát triển. Hội CCB các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Hội, cho Đảng và Nhà nước.

Bốn là, chăm lo xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp hội CCB; có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hoạt động với Hội CCB Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của CCB.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội CCB Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống của Hội (6-12-1989 / 6-12-2022). Với truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội CCB Việt Nam, tôi mong đợi và tin tưởng chắc chắn rằng, sau đại hội này, Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội CCB Việt Nam thành công tốt đẹp và nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Chúc các bác, các đồng chí luôn luôn là "Bộ đội Cụ Hồ"; mãi mãi là niềm tin yêu, tự hào, là biểu tượng cao đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Phát biểu của Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG