Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

leftcenterrightdel

 Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân và một số cơ quan thông tấn, báo chí…

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2022, ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. 

Cụ thể, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn...), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn; chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục.

Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, hiệu quả cao…

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị. 

Với những thành tựu nổi bật trên, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian vừa qua; trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đã được các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét.

Một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận, bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng, chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động việc làm còn hạn chế…

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương công tác chuẩn bị và tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị; đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu sẽ được tổ chức”.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: “Toàn ngành Tuyên giáo với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023; trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành; chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa”.

Trước đó, chiều 22-12, các đại biểu đã đi tìm hiểu thực tế và nghiên cứu một số mô hình điển hình tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH