Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh kết nối 106 điểm cầu với hơn 5.800 đại biểu tham dự.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023”. Theo đó, từ đầu năm đến nay, bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực; cả năm dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao.

Kết quả nổi bật là, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chiến dịch tiêm chủng vắc-xin miễn phí lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; các chính sách về miễn giảm thuế, phí, lệ phí tiếp tục được triển khai. Giữ ổn định thị trường tiền tệ, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá, lãi suất, bảo đảm phù hợp với diễn biến, tình hình vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Xử lý xong, cơ cấu lại một số các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; kịp thời xử lý những vấn đề tích tụ từ lâu trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Đã triển khai đồng loạt các dự án quan trọng quốc gia, đưa vào sử dụng một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng…

Năm 2023, trong điều kiện thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, kinh tế - xã hội nước ta đặt ra mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Quốc hội đã thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường năm 2023. Trong đó: Tăng trưởng GDP khoảng 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Triển khai công tác tuyên truyền miệng năm 2023, tại hội nghị, các tham luận khẳng định: Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, toàn ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã triển khai có hiệu quả công tác năm 2022, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng có chuyển biến rõ rệt. Phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả. 

leftcenterrightdel
 Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao các ý kiến tham luận tại hội nghị. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2023, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị tiếp tục nâng cao tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu về công tác tuyên truyền miệng; tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tuyên truyền việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, nhấn mạnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.

* Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN