Bố trí không gian quy hoạch phải bảo đảm hài hòa giữa kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, việc lựa chọn chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" là hợp lý, kịp thời để rà soát những hạn chế, bất cập trong công tác quy hoạch.

Đại biểu tỉnh Quảng Ninh đồng tình với nhiều nội dung trong báo cáo giám sát, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế trao đổi thông tin, cung cấp cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

leftcenterrightdel
Đại biểu Đỗ Thị Lan: Bố trí không gian quy hoạch phải bảo đảm hài hòa giữa kinh tế xã hội và quốc phòng, an ninh. Ảnh: Trọng Hải

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ thống nhất phạm vi, đối tượng quy hoạch ngành quốc gia theo hướng quy hoạch ngành quốc gia chỉ lập quy hoạch mạng lưới quy hoạch cơ sở thuộc ngành mình quản lý; có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, phân cấp cho các tỉnh để lập các quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ trong tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; tạo sự chủ động trong bố trí không gian lập quy hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Đặc biệt, nữ đại biểu tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí không gian quy hoạch phát triển hạ tầng an sinh xã hội, khu dân cư đô thị, nông thôn, hạ tầng bảo vệ môi trường, thiết chế văn hóa, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở khám chữa bệnh… bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh, bảo đảm quy hoạch phù hợp với khả năng thực hiện, có tính khả thi cao, tránh tình trạng các dự án được quy hoạch đầu tư nhiều năm nhưng không thực hiện được, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, gây lãng phí đất đai...

Quy hoạch tốt nhất là khi thể hiện được mong muốn của người dân

Ở góc độ khác, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) nhấn mạnh quan điểm, quy hoạch tốt nhất là quy hoạch thể hiện được sự mong muốn của người dân.

Cơ bản tán thành với báo cáo của Đoàn giám sát, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh làm rõ thêm một số vấn đề về cung cấp thông tin, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch.

leftcenterrightdel
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh: Quy hoạch tốt nhất là khi thể hiện được mong muốn của người dân. Ảnh: Trọng Hải

Nữ đại biểu cho biết, các quy định hiện nay chưa có tiêu chí để người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến đánh giá cho các đồ án quy hoạch. Những quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân và cộng đồng còn khá chung chung; vai trò của cộng đồng chưa được quy định rõ.

“Có đến 4 chủ thể liên quan đến quy hoạch là nhà nước, tư vấn, chủ đầu tư và người dân, nhưng luật vẫn chưa quy định rõ biện pháp chế tài nào, nếu ai sai thì bị xử lý ra sao, mức độ xử lý đến đâu? Bên cạnh đó, luật cũng chưa quy định được cơ chế thương thuyết và giải quyết các vướng mắc của người dân nếu người dân chưa hài lòng với cách giải quyết của chính quyền”, đại biểu nói.

Để thực hiện công tác quy hoạch có hiệu quả, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đề xuất các yêu cầu, tiêu chí đặt ra đối với kiến thức, kỹ năng của nhà tư vấn, nhà quản lý khi áp dụng thực hiện các quy trình có sự tham gia của cộng đồng. Việc lấy ý kiến của cộng đồng, cơ chế phản hồi và giải trình trước sự tham gia của cộng đồng cũng cần phải được thể chế hóa.

Nhấn mạnh “bản quy hoạch tốt nhất là bản quy hoạch thể hiện được sự mong muốn của người dân”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, một bản quy hoạch có tính linh hoạt, đáp ứng được những yêu cầu mà người dân cho là cần thiết để việc thực hiện lấy ý kiến của người dân được tốt hơn. 

Do đó, theo đại biểu, chính quyền các cấp, đội ngũ công chức cần thực sự coi phục vụ người dân là mục tiêu chính trong hoạt động của mình. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập quy hoạch không chỉ làm đúng theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, lấy ý kiến người dân mà còn tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm phân bố dân cư để có biện pháp đưa thông tin đến người dân một cách phù hợp nhất.

"Việc nghiên cứu phương pháp có sự tham gia của cộng đồng vào công tác quy hoạch là rất cần thiết, góp phần phát triển xã hội theo hướng công bằng, dân chủ và bền vững", đại biểu khẳng định.

THẢO PHƯƠNG