Ngày 8-11, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên các Trưởng đại diện Chương trình phát triển LHQ (UNDP) khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan LHQ tại 26 quốc gia trong khu vực. 

Tại hội nghị, bà Hê-len Cờ-lác (Helen Clark), Tổng giám đốc UNDP nhấn mạnh: Việc chọn Việt Nam là nước đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện sự ghi nhận mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNDP cũng như những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đạt được hoặc vượt qua đa số các mục tiêu của năm 2015, đặc biệt về giảm nghèo và giáo dục cơ bản. Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 6 toàn cầu về tiến độ thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu, cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức phát triển UNDP đã giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn sau chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội. Phó thủ tướng nhấn mạnh: Đối với Việt Nam, UNDP trở thành đối tác phát triển quan trọng và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực. Những hoạt động, hỗ trợ phát triển của UNDP tại Việt Nam luôn gắn với những nhu cầu phát triển của các địa phương trong từng giai đoạn. 

Phó thủ tướng cho biết: Sau hơn hai thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới. Với tư cách là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 180 nước. Tại khu vực, Việt Nam tham gia các cơ chế hợp tác và đang cùng với các nước thành viên ASEAN quyết tâm xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, hòa bình, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.. 

TTXVN