leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội khóa XIV là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh được đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát thực. Theo chương trình, kế hoạch, Tiểu ban đã xây dựng dự thảo các Đề cương báo cáo để lấy ý kiến đóng góp của các địa phương. Vì vậy, bằng thực tiễn, kinh nghiệm công tác của mình tại địa phương, các đồng chí phát huy trí tuệ tập trung phát biểu ngắn gọn về bố cục, nội dung từng phần các đề cương cụ thể. Ngoài ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, các đại biểu có thể nghiên cứu sâu thành những chuyên đề gửi bằng văn bản đến Tiểu ban để tổng hợp.

Về phần mở đầu, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu về bối cảnh trong nước, quốc tế tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng để nhìn nhận, đánh giá, khách quan, toàn diện. Bên cạnh đó, đánh giá kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã bao quát, đầy đủ, toàn diện, có trọng tâm, sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Các đại biểu cho ý kiến sâu về nội dung trọng tâm nêu bổ sung, làm nổi bật kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan; việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của các tổ chức Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới cũng như bối cảnh, tình hình, yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV sẽ tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện các Đề cương báo cáo để Tiểu ban báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.