Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cùng các thành viên trong Tiểu ban; lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết: Việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng là việc quan trọng, phải tiến hành bài bản, thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương để kịp hoàn thiện, trình Trung ương theo đúng thời hạn quy định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Về nội dung của dự thảo Đề cương báo cáo, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu về phần mở đầu, trong đó phân tích thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, cũng như những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường có tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng để nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện.

Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Văn kiện Đại hội XIII đã bao quát, đầy đủ, toàn diện, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này chưa; cần nhấn mạnh, bổ sung nội dung để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý các đại biểu cho ý kiến về những kết quả nổi bật, đột phá cần nhấn mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của nhiệm kỳ này; những thách thức, vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới…

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.