Có nhiều kinh nghiệm quý

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực, đổi mới và các kết quả cơ bản, nổi bật của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2022. 

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân. Ảnh: DOÃN TẤN

Thống nhất ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nước ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, một số địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với bình quân cả nước (như TP Hồ Chí Minh đạt 9,03%; TP Hà Nội đạt 8,89%, Hải Phòng đạt 12,32%…).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có vai trò rất quan trọng của các cơ quan dân cử. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và của từng địa phương; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, thực hiện các đột phá chiến lược, rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Tại hội nghị năm ngoái, chúng ta nhận định có một làn gió tươi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử các cấp. Chúng ta cũng thống nhất nhận thức việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và Hội đồng nhân dân địa phương nói riêng là thể hiện “ý Đảng, lòng Dân”, năm nay càng thấy khẳng định đó vững chắc hơn, thuyết phục hơn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận. Ảnh: DOÃN TẤN

Theo Chủ tịch Quốc hội, có rất nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, bài học quý trong hoạt động của HĐND thời gian qua. Số lượng các địa phương có nhiều đổi mới, nhiều điểm nhấn, tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động ngày càng nhiều hơn. Hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn.

“Nhiều đại biểu nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cũng vì sự nghiệp chung. Chúng ta không phân biệt cơ quan nào trong hệ thống chính trị, không có sự đối trọng hay đối đầu mà là chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm. Tôi cũng đã nhiều lần phát biểu rằng, việc chúng ta đổi mới, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia hay địa phương, thậm chí bản thân công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển, không có chuyện quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng cá cậy vây mà mỗi cơ quan đều phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình vì sự phát triển chung như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

“Làn gió mới trong hoạt động của cơ quan dân cử đang ngày càng có tính chất lan tỏa hơn, vừa truyền cảm hứng, vừa tạo động lực và giữ lửa cho hoạt động của Hội đồng nhân dân. Chúng ta đã đổi mới khá toàn diện trên tất cả các mặt và hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả hơn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DOÃN TẤN 

Trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân; đồng thời cho rằng, chức năng giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân còn hạn chế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đóng góp ý kiến, hiến kế để Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm tốt hơn vai trò này. 

Những việc Hội đồng nhân dân cần triển khai trong năm 2023

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở thành tựu và bài học năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: DOÃN TẤN 

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân cần lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành và những nhiệm vụ, đề án mới phát sinh để khẩn trương thực hiện; đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 6 Vùng.

Hiện thực hóa yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới bằng chương trình, lộ trình khả thi.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: DOÃN TẤN 

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải giữ vai trò quan trọng trong đổi mới quản trị ở địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch…

CHIẾN THẮNG