Đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân

Xuất phát từ đặc điểm riêng của thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã ban hành và triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026”.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh, sáng 21-2, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức chất vấn tại 2 kỳ họp thường lệ. 

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân.

“Việc chất vấn luôn trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Phiên chất vấn được diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn để làm rõ thêm trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương và những giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nói.

Sau chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố đều ban hành Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, nêu rõ kết quả phiên chất vấn, yêu cầu đặt ra đối với người trả lời chất vấn; trách nhiệm của người trả lời chất vấn và cơ quan, tổ chức liên quan.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức ít nhất 2 hoạt động giải trình/năm. Khi lựa chọn nội dung giải trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm những vấn đề tồn tại nhiều năm, cử tri có nhiều ý kiến nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những vấn đề khó khăn cần sự cam kết tại phiên họp về trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị có liên quan để giải quyết.

Năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 2 phiên giải trình về “Kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” và “Hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố”.

Sau hoạt động giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố  ban hành kết luận nêu rõ những nhận định đánh giá về mặt đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quản lý điều hành của chính quyền Thành phố và đề nghị những giải pháp cần tập trung tháo gỡ và thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

“Thông qua phiên họp giải trình, chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm được giải quyết, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện các chính sách; tăng cường hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nói.

Đem lại sự hài lòng và niềm tin trong nhân dân

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố đã xác định 5 nội dung cụ thể cần triển khai.

Đó là tập trung thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12-9- 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ chức giải trình, chất vấn về kết quả triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành; những nội dung trả lời kiến nghị cử tri qua các năm, các kỳ họp; việc giải quyết kiến nghị sau giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ và đưa nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân đi vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là các đại biểu chuyên trách; phát huy vai trò nòng cốt của các Ban và từng thành viên của Ban Hội đồng nhân dân thành phố trong việc đề xuất nội dung, vấn đề cần được giải trình, chất vấn và tham gia đặt câu hỏi chất vấn, yêu cầu giải trình đối với các đơn vị, đối với người đứng đầu.

Tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền của các cơ quan báo, đài trong phiên họp chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; truyên truyền trên trang Fanpage của Hội đồng nhân dân thành phố để cử tri theo dõi, đánh giá và giám sát thông qua những tương tác, bình luận trên trang fanpage.

Không ngừng kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy giúp việc và các điều kiện phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên viên trong tham mưu hoạt động.

“Với sự năng động, sáng tạo, thành phố đã chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đặc biệt là không ngừng đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm từng nghị quyết, chính sách được thực thi trong đời sống và trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đem lại sự hài lòng và niềm tin trong nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nói.

CHIẾN THẮNG