Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Trưởng tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng lý luận Trung ương và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Viện Chiến lược, Bộ Công an và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã phát biểu ý kiến, nhận xét, đánh giá cao kết quả, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển để làm cơ sở tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các cơ quan Bộ tư lệnh Cảnh sát biển làm rõ hơn những kết quả, bài học cũng như kinh nghiệm mà Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đạt được như: Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết; công tác dân vận, giáo dục chính trị tư tưởng…

leftcenterrightdel
Hội đồng Lý luận Trung ương tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai thay mặt Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã giới thiệu khái quát về tình hình, đặc điểm, những thuận lợi, khó khăn, cũng như kết quả tiêu biểu mà Lực lượng Cảnh sát biển đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Đồng thời mong muốn, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, theo dõi, giúp đỡ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp đồng bộ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp thực hiện mà Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đưa ra trong thời gian tới. Đây chính là cơ sở, nội dung có giá trị thực tiễn cao để Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, đề xuất với Trung ương nhằm có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xác định biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC TĨNH