Đây là một trong nhiều băn khoăn mà cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo trước Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong phiên họp ngày 20-10.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có hơn 800 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như: Tài nguyên, môi trường; chính sách đối với người có công, lao động, việc làm, an sinh xã hội; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức; giao thông, vận tải; giáo dục và đào tạo...

“Đến nay 807/807 kiến nghị đã được trả lời, đạt 100%”, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình thông tin.

Theo đó, cử tri tin tưởng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, trong lúc dịch Covid-19 bùng phát lan rộng, Quốc hội đã kịp thời có những quyết sách làm cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành Nghị quyết về miễn, giảm thuế; về an sinh xã hội hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Cùng với đó, đa số các Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương quan tâm trực tiếp giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri...

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: VPQH

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế. Đó là, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, một số Bộ, ngành Trung ương chưa thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chưa đủ thông tin, chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị. Mặc dù nhiều bộ trưởng, trưởng ngành hết sức quan tâm, trực tiếp xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri nhưng vẫn còn một số nơi, các kiến nghị cử tri được giao cho cấp phó ký văn bản giải quyết, trả lời, chưa thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu  như: Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa một số Bộ còn chưa chặt chẽ trong công tác tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên còn có quy định không thống nhất, chưa bảo đảm công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nhắc đến ý kiến của cử tri tỉnh Bến Tre về  quy định của pháp luật về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu đối với người lao động không xác định được ngày, tháng sinh, mà chỉ có năm sinh. 

Cụ thể là, qua giám sát cho thấy, cùng là việc xác định thời điểm để tính tuổi nghỉ hưu đối với người lao động không xác định được ngày, tháng sinh, mà chỉ có năm sinh, nhưng Nghị định số 135 (do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ ban hành) lấy ngày 1-1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí; còn tại Nghị định số 159 (do Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành) lại quy định đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước lấy ngày 1-1 của năm liền kề.

“Như vậy, có sự chênh lệch 1 năm giữa người lao động nói chung và người quản lý doanh nghiệp nhà nước nói riêng", Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nói và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xác định thời điểm tính tuổi nghỉ hưu đối với người không xác định được ngày, tháng sinh, mà chỉ có năm sinh, để khắc phục sự khác biệt về chính sách, chế độ hưu trí, bảo đảm công bằng đối với người lao động.

Từ đó, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương giải quyết những hạn chế như đã nêu trong báo cáo; rà soát, giải quyết các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình.

HẰNG PHƯƠNG