Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021; dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024.

Do Covid-19, thu ngân sách Trung ương hụt hàng chục nghìn tỷ đồng

Năm 2021, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19. Đảng, Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều chính sách quan trọng, trong đó có các chính sách tài chính nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết thể hiện quyết tâm tập trung nguồn lực ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch; nhiều cơ chế, chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, chi hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống nhân dân. 

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đã nhấn mạnh một số điểm đáng chú ý về thu ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước ước vượt dự toán. Tuy nhiên, nhiều khoản thu quan trọng không đạt hoặc vượt thấp so với dự toán; nếu loại trừ các khoản tăng thu từ đất, tài nguyên thì số thu nội địa không đạt dự toán; cơ cấu thu chưa vững chắc.

Cùng với đó, thu ngân sách Trung ương hụt khá lớn, khoảng 28-29 nghìn tỷ đồng, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai nhiệm vụ của ngân sách Trung ương. Đặc biệt, thu từ bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Trung ương đạt 2,5% dự toán.  Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục trong các năm tiếp theo.

Mặt khác, về chi ngân sách Nhà nước năm 2021, tính từ thời điểm dịch bùng phát đến nay, tổng số kinh phí đã cấp là 30,85 nghìn tỷ đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã kịp thời ban hành các Nghị quyết nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí cho phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường thẩm tra báo cáo về ngân sách nhà nước. Ảnh: Trọng Hải

Tuy nhiên, thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường lưu ý đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước chi cho phòng, chống dịch. Đó là, cần tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách đã thực hiện, chỉ rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; tác động thực tế, tính lan tỏa của các chính sách. Cùng với đó, cần báo cáo cụ thể về số vắc xin được hỗ trợ, viện trợ; dự kiến nhu cầu trong trường hợp dịch kéo dài; công khai việc sử dụng Quỹ vắc xin; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng kịp thời với các biến chủng Covid-19 mới xuất hiện....

Tính toán, cân đối nguồn lực để bảo đảm thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương

Về điều hành ngân sách Nhà nước năm 2021, đáng chú ý, Chính phủ đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 sang năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường bày tỏ tán thành với các đề xuất này. Tuy nhiên, đề nghị việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương phải bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và có thời hạn sử dụng cụ thể.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Hải

Cũng đề xuất về cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nêu rõ, căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay, việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022 là khó khả thi.

"Tuy vậy, để có điều kiện cho việc triển khai trong những năm tiếp theo, đề nghị Chính phủ tính toán, chú trọng hơn nữa việc cân đối nguồn lực để bảo đảm thực hiện Nghị quyết 27, góp phần bảo đảm đời sống người hưởng lương, nhất là đối tượng có mức lương thấp", Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường đề nghị. 

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là ngày 1-7-2021.

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ: Từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến ngày 1-7-2022, thay vì năm 2021 theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Mới đây, tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định tiếp tục lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hai lần lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. 

THẢO NGUYÊN