leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Trước đó, chiều tối 2-12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí. Số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Đại hội tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau Đại hội. Tại Đại hội, không có đại biểu ứng cử.

Về cơ cấu: Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 37 đồng chí, bầu 31 đồng chí tại Đại hội, khuyết 6 đồng chí, sẽ bầu bổ sung sau Đại hội. Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 22 đồng chí, tại Đại hội bầu 20 đồng chí, khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau đại hội. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65 đồng chí. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21 đồng chí. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9 đồng chí, bầu 8 đồng chí tại Đại hội. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: 16 đồng chí. Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4 đồng chí. Công nhân, người lao động trực tiếp: 3 đồng chí.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.  

Kết quả, Đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội có 2 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu 28 đại biểu vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; biểu quyết bầu 5 đồng chí Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các đồng chí: Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII; Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn. 

Hội nghị đã biểu quyết bầu 17 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII và bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. 

Tin, ảnh: KIM ANH – QUANG KIÊN – TRỌNG HẢI 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.