leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN 

Hội thảo có hơn 30 báo cáo, tham luận tập trung làm sáng tỏ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong trên 3 phương diện: Từ người đảng viên cộng sản thế hệ đầu tiên trở thành nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng; người chỉ huy quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại ngày nay, phát huy ý chí, tài năng, tấm gương ngời sáng của đồng chí Hoàng Đình Giong, các đại biểu cho rằng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đã chọn: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.